Workshops

Uppdaterad 2022-09-19, ändringslogg.

Alla workshops spelas in.
Bild av Craig Pattenaude från Unsplash.

Sammanfattning | Ta del av inspelningar och presentationer i efterhand. Organisationer som har bidragit.

Kommande event

Uppdateras regelbundet. Inspelat material släpar någon vecka från sändningstillfället.

Datum Workshop
2024-06-04 Hansken

Genomförda event

Datum Workshop
2024-05-07 Roda-nätverket
2024-04-02 Exhange of experiences on Open Source Digital Workspaces
2024-03-19 Kommunernas miljödata
2024-03-07 Kom igång med öppna geodata
2024-01-16 Jitsiplugin och moderatorpanel
2023-12-05 eArkiv
2023-11-14 Datavisualisering
2023-09-26 Offentligkod
2023-06-08 Förvaltningsmodeller av Open source
2023-05-23 InnerSource
2023-04-18 Open source Driving the European Decade / Sweden
2023-03-21 DevOps inom offentlig sektor
2023-02-21 Wikidata
2022-11-11 Öppna data om inköp sparar miljarder
2022-11-08 Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source
2022-10-11 Dialog kring efterfrågade datamängder
2022-09-13 Open sourcelicenser inom offentlig sektor
2022-06-07 Hur kan civilsamhället och offentlig sektor samarbeta kring digital information?
2022-05-03 Mer datadriven utveckling genom den nationella datastrategin och europeiska dataområden
2022-04-20 Så jobbar offentlig sektor med open source
2022-04-05 Öppna data för ett hållbart godstransportsystem
2022-03-29 Livslångt lärande
2022-03-01 Hälsa och säkerhet vid val av öppen programvara
2022-02-01 Open by default inom offentlig verksamhet
2022-01-11 Retrospektiv NOSAD 2021
2021-12-07 e-Arkiv med öppen källkod
2021-10-12 API-Playbook
2021-10-04 Svenska städers behov av digital infrastruktur
2021-09-07 Samarbete kollektivtrafiksektorn
2021-06-15 Offentlighetsprincipen
2021-06-02 Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten
2021-05-04 Öppna standarder
2021-04-06 Länkade data och wikidata
2021-03-02 Öppen programvara i andra länder
2021-02-02 API i praktiken
2021-01-12 Policy för öppen programvara
2020-12-08 Hackathons och innovationstävlingar
2020-11-03 Förvaltning öppna data
2021-10-13 Utfrågning öppna datautredningen
2021-10-06 Introduktion till öppen programvara
2021-09-15 Samverkan öppna data inom offentlig sektor
2021-09-01 Öppna licenser och immaterialrätt

Dokumentation workshops

Roda-nätverket

maj 2024, kl 12-13

Se inspelning i efterhand.

Till frågor och Svar i communityforum.

eArkiv_NOSAD_20240507_1.4_Publik.pdf

Försäkringskassan och Tullverket presenterar e-arkivlösningen RODA samt dess myndighetsnätverk som vuxit fram kring lösningen

Intresset för RODA e-arkiv har vuxit i Sverige under några år och lösningen används nu av ett antal statliga myndigheter samt en kommun och en region i Sverige. Ett svenskt myndighetsnätverk för att diskutera och presentera lösningar och vägval inom både verksamhetssidan och IT-sidan har vuxit fram kring RODA. Presentationen kommer att fokusera på RODA som e-arkivlösning. Även frågor kring tillämpningar, införande och konfiguration berörs.

Exchange of experiences on Open Source Digital Workspaces

april 2024, kl 12-13.30

Se inspelning i efterhand

summary and presentations

Kommunernas miljödata

mars 2024, kl 12-13

Se inspelning i efterhand

Kommunernas data – en guldgruva för klimatinnovation och medborgarengagemang.

Frida Berry Eklund berättar om medborgarplattformen, Klimatkollen och hur de jobbat med kommundata och kommunikation för att öka engagemanget hos medborgare och bilda opinion för Parisavtalet.

Kom igång med geodata

mars 2024, kl 10-12

Se inspelning i efterhand

Beskrivning av eventet hos Goto10

Geodata är strukturerad och ofta bra förvaltad och många kommuner publicerar den redan i en webbkarta. Beslutet om att publicera data är redan taget och steget till öppna geodata är då litet. I webinariet kommer Björn gå igenom vad som behöver göras och hur man gör det.

Med utgångspunkt i Varberg kommuns projekt att publicera öppna geodata går vi igenom drivkrafterna bakom projektet, hur Varberg arbetat med publicering, vilka lärdomar som dragits och vilka fallgropar som finns. Vi kommer även titta på hur andra kommuner publicerat öppna geodata och vad vi kan lära oss av det. Vi kommer inte fokusera på publicering via Nationella Geodataportalen denna gång.

Vi kommer bland annat ta upp:

Varför öppna geodata? Hur arbetar vi? Kulturresan för öppenhet Vilken data ska vi publicera först? Tekniken för att publicera öppna geodata och metadata Vikten av metadata Insikter och lärdomar Huvudmålgrupp är tjänstepersoner inom kommuner som arbetar med geodata men även regioner och myndigheter är välkommna och kommer få nytta av det vi tar upp.

Webinarie genomförs av Björn Hagström, Expert på öppna och delade data tillsammans med Karin Fridstrand, Chef för geografisk information och Maria Donaldson, Utvecklingsledare digitalisering på stadsbyggnadskontoret i Varberg

Väldigt många kommuner har goda förutsättningar för att också publicera en hel del data som öppna data. Anmäl dig och lär dig mer om hur!

eArkiv

dec 2023, kl 12-13 Se inspelning i efterhand

Region Skåne delar sina förstudieunderlag Slutrapport_-Utredning_av_Skånes_digitala_arkiv__SDA.pdf och insikter, medan Sydarkivera delar sina erfarenheter, särskilt kring pågående införande av Archivmatica och utforskande av öppna programvaror i testbädd. Rodanätverket delar insikter om hur de organiserat sig för att ömsesidigt stötta kravställning, implementering och omvärldbevakning.

Medverkande: Anna Bayard (LFV), Elin Jonsson (Sydarkivera), Cecilia Nilsson och Sofie Lindberg (Region skåne).

Presentationer:Skånes Digitala arkiv

presentation region Skåne.pptx

Datavisualiseringar

okt 2023, kl 12-13

Se inspelning i efterhand

Vi delar praktiska exempel på hur öppna data, datavisualisering och generativ konstgjord intelligens (AI) främjar samhällsutveckling, klimatanpassning och hållbarhet.

Genom att använda open source-visualiseringsverktyg kan han göra komplex data begriplig och tillgänglig för alla intressenter. Detta underlättar beslutsfattande och skapar en ökad medvetenhet om viktiga frågor som rör samhällsutveckling och klimatanpassning.

Du kommer att få se ett antal exempel på hur samhällets öppna data kan visualiseras och omvandlas till data-/analysprodukter, för ökad samhällsnytta. Tack vare generativ AI är öppna data, statistik och datavisualisering tillgängliga för många målgrupper, utöver programmerare. Medverkande: Anders Elias.

Offentligkod

26 september 2023, kl 12-13

Det ska bli lättare att avropa programvara med öppen källkod. Just därför hänvisar Kammarkollegiet (Statens Inköpscentral) i sin Vägledning för avrop från ramavtalen inom ramavtalsområdet Programvaror och tjänster till offentligkod.se.

Offentligkod.se är en katalog över öppna programvarulösningar som används av offentliga organisationer. Katalogen har tagits fram som ett öppet samarbetsinitiativ inom NOSAD (Network Open Source and Data), med syfte att skapa en förmåga för offentliga förvaltningar att samarbeta mer kring våra öppna digitala resurser.

På denna workshop går vi igenom katalogen offentligkod.se, hur katalogen kan användas och hur vi tillsammans kan bidra till att hålla katalogen uppdaterad.

Agenda

 • Vägledning för avrop från ramavtal för programvaror och tjänster| Mikael Larsson (KammarkollegietPresentation från Kammarkollegiet
 • Demo av Offentligkod.se | Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen)Presentation Offentligkod
 • Diskussion kring hur katalogen kan användas, spridas och uppdateras.

Förvaltningsmodeller av open source

8 juni 2023, kl 12-13 En effektiv förvaltningsprocess garanterar hög kvalitet och säkerhet av koden samtidigt som den skapar en miljö för samarbete och innovation. Det är viktigt att organisationer tar ansvar för förvaltningen av öppen källkod för att dra nytta av fördelarna med att använda och bidra till öppen källkod samtidigt som de ser till att deras egna programvaruprojekt förblir relevanta över tid. Vår panel kommer att diskutera bästa praxis för att hantera öppna källkodsprojekt, inklusive utveckling, underhåll och säkerhet. Vi kommer också att betona vikten av samhällsengagemang och samarbete för att säkerställa hållbar, högkvalitativ programvara. Dessutom kommer vi att dema "Governance Game", där du får möjlighet att fatta beslut om hantering av ett öppet källkodsprojekt i din verksamhet. Länkar till governance Game:

Inner Source

23 maj 2023, kl 12-13

Open Source Driving the European Digital Decade

Tankesmedjan OpenForum Europe(OFE) arrangerar tillsammans Internetstiftelsen, Open Source Sweden, Foundation for Public Code och NOSAD ett fysiskt event i Stockholm på Goto10: Open Source Driving the European Digital Decade. Här finns möjligheter att träffa och knyta kontakt med nationella och internationella kollegor inom privat och offentlig sektor.

OpenForum Europe(OFE) skriver i sin inbjudan: Following our EU presidency events in Toulouse, France, and Brno, Czech Republic, we are now bringing together European actors in the Nordic capital to continue the discussion of the role of open technologies in shaping our shared digital future.

At the European level, the discussions of open source as a tool to tackle our shared digital challenges have matured. There is broad agreement that the relevance goes beyond cost-savings for the public sector. Today, open source plays a central role in strategies for increased sovereignty, competitiveness and innovation.

Vänligen notera att antal platser är begränsade så först till kvarn gäller. Till anmälan

Devops

Se inspelning i efterhand 21 mars 2023, kl 12-13

DevOps växer som begrepp inom offentlig sektor. Det kan kort beskrivas som metoder och verktyg för att integrera och automatisera mjukvaruutveckling och IT-drift.

Eftersom detta är en stor del av vad offentlig sektors verksamhet kommer vi ha en serie med best practises utifrån DevOps-perspektiv. Först ut är David Berglund från Örebro kommun som lotsar oss genom några definitioner av DevOpsbegreppet och hur det kan tänkas relatera till Lean och agile.

DevOps

Wikidata

Se inspelning i efterhand 21 februari 2023, kl 10:00–11:00

Frågor som vi besvarar:

 • Vad är länkade data, hur kom begreppet till, Varför är detta viktigt? Kopplingen till Wikidata.
 • Vad är Kunskapsgrafer och hur förhåller sig dessa till informationsmodeller (som vi myndigheter pratar om?)
 • Är Wikidata producenter eller konsumenter till myndigheternas öppna data?
 • Vad är visionen och hur kan vi designa våra lösningar för att skapa ett ekosystem där medborgare kan ta del av och bidra till våra dataset?
 • Vilka är våra utmaningar och vad behöver vi jobba aktivt med?

Ta gärna del av tidigare workshop inom temat Länkade data och Wikidata

Öppna data om inköp sparar miljarder

11 november 2022 Mer öppna data kring alla steg i inköpsprocessen kostar väldigt lite men kan leda till stora effekter för alla aktörer som är berörda, både de som upphandlar, de som säljer men även för allmänhet, forskare och media.

Offentlig sektor upphandlar för närmare 700 miljarder kronor årligen. Att öka effektiviteten i den processen har uppenbart enormt stor potential. En effektivisering med 1% ger besparingar på 7 miljarder årligen. Utöver detta finns ett stort demokratiskt underskott i inköpsprocessen. Upphandlingar låses in i stängda system även efter att de är genomförda, det är svårt att se vilken leverantör som har avtal med vilken offentlig aktör och för hur länge samt hur mycket som faktureras på vilket avtal. Det är bara exempel på lite av den data som berörs av inköpsprocessen.

I den nya öppna data-lagen trycks det också på att offentlig sektor bör publicera öppna data i högre utsträckning. Mer öppna data kring alla steg i inköpsprocessen kostar väldigt lite men kan leda till stora effekter för alla aktörer som är berörda, både de som upphandlar, de som säljer men även för allmänhet, forskare och media. Några uppenbara möjligheter öppenhet skulle föra med sig är:

• Om upphandlingsdokument från den upphandlande parten blev helt öppna efter avslutad upphandling kan andra enkelt lära sig av de krav som ställdes när man själv ska genomföra liknande upphandlingar.

• Genom att kunna se vilka företag som fakturerar offentlig sektor kan man t.ex. jämföra detta mot svarta listan eller för att slå larm om bluffakturor och ge andra aktörer en möjlighet att se att man fått fakturor från samma aktör.

• Öppenhet kring aktuella avtal underlättar för företag att planera för kommande leveranser och resurssättning och skapar förutsättningar för bättre anbud. De som upphandlar kan också hitta andra i samma situation och skapa samverkan inför kommande inköp. Det finns nu ett tydligt lagstöd för att arbeta med öppna data, och det är enkelt att komma igång.

På denna träff får du hjälp att ta de första stegen mot målet. Presentatör: Björn Hagström (Internetstiftelsen).

Affärsmodeller och leverantörsaspekter av open source

Se inspelning i efterhand. 8 november 2022

Krävs det nya affärsmodeller för att privat och offentlig sektor ska kunna mötas i upphandlingar med öppen programvara?

Under denna workshop eftersträvar vi dialog med leverantörer och upphandlare för att hantera de osäkerheter och eventuella problem som vi upplever idag. Finns behov av nya affärsmodeller och hur ska de i så fall se ut?

Agenda och intro

Keitaro

Frontwalker

Digitalist

Dynamiska inköpssystem

Dialog kring efterfrågade datamängder

Se inspelning i efterhand

Vilka data efterfrågas idag för att kunna skapa bättre tjänster? Ta del av ett antal användarfall kopplade till arbetsmarknadens matchningsbehov och frivilligsektorn (idrott).Berätta vilka behov som Du har.

Branschföreningen Promise som organiserar företag inom vuxnas lärande i yrkeslivet och föreningen Swedish JobTech har tagit fram ett antal användarfall kopplade till arbetsmarknadens matchningsbehov och frivilligsektorn (idrott) och utifrån dessa vill de visa på vilka behov av datamängder som föreligger samt eventuella kvalitetsbrister i efterfrågat data. Vilka behov har Du?

Presentatörer: Nils Carlberg (Promise) och Lars Sjöström (Swedish Jobtech).

Licensval för öppen programvara inom offentlig sektor

Se inspelning i efterhand 13 september 2022, kl 10-11

Under detta digitala möte diskuteras licensiering av offentlig sektors öppna programvara. Detta är en strategiskt viktig fråga som sträcker sig bortom juridiken och som främst kopplar till vilka effekter man vill uppnå, ex. genom hur samverkan och spridning av den öppna programvaran främjas och möjliggörs. Vilka licenser är då lämpliga för offentlig sektor, och finns det licenser som är direkt olämpliga? Hur och när? I en paneldiskussion kommer vi bl.a. att diskutera:

 • Vilka olika vägval och scenarion som finns?
 • Vinsten med rekommenderade öppna programvarulicenser?
 • Hur tänker privata aktörer kring licensval?

Presentation som visades och hänvisades till:

2022-09-13_Lundell_OSS-licenser_NOSAD_Draft-2.pdf

Licensval

Diggs policy och riktlinjerför öppen programvara

Hur kan civilsamhället och offentlig sektor samarbeta kring digital information?

Se inspelning i efterhand 7 juni 2022

Regeringskansliet bjuder via NOSAD in till en dialog med civilsamhället om möjligheterna med digitalisering, öppna data och samverkan. Under detta event kommer vi att presentera den nya datalagen, dela goda exempel kring hur man kan jobba med öppna data, och ge er verktyg till fortsatt dialog och kommunikation bl.a. genom att presentera Sveriges dataportal och dess diskussionsforum som är öppet för alla. Vi kommer dessutom att presentera konceptet MIK-jam – ett skapande event för att ta fram nya koncept och främja dialog och lärande kring exempelvis öppna data.

I gruppdiskussioner reder vi ut: Hur kan vi hjälpa varandra med att använda information från myndigheter som är öppna data?

Presenterande organisationer: Regeringskansliet, DIGG, Interaktiva rum, Region Sörmland, NOD - Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället och MUCF.

Läsning inför event: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/03/den-offentliga-sektorns-tillgangliggorande-av-data/

Agenda

10:00-10:05 Introduktion av eventet | NOSAD

10:05-10:25 Regeringskansliet presenterar den nya datalagen | Regeringskansliet

10:25-10:35 Dataportalen och dess Community-forum| DIGG

10:35-10:48 MIK-jam – Designa för demokrati (MIK-jam (mikjam.se)) |Martin Törnros (Interaktiva rum), Malin Klintholm (Biblioteksutveckling Sörmland)

10:48-10:58 Presentation från NOD om kommande tematisk samrådsserie på uppdrag av Infrastrukturdepartementet och arbetet med en ny handlingsplan för OGP| Jeremija Isakovic (NOD -Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället.)

11:00-11:22 Gruppdiskussion med intro Från MUCF

11:22-11:27 Redovisning med gemensam reflektion

11:27-12:00 Avslut

Mer datadriven utveckling genom den nationella datastrategin och europeiska dataområden

Se inspelning i efterhand

3 maj 2022, kl 10-12

Nu finns tillfälle att förstå det strategiska landskapet för ökad delning och nytta av data och varför man pratar om data som en strategisk resurs. Välkommen att diskutera med EU kommissionen, infrastrukturdepartementet och projektledarna för de olika regeringsuppdrag som ingår i den nationella datastrategin.

Presentationer:

Agenda | Maria Dalhage | DIGG

Kompetensförsörjning och Livslångtlärande | Erik Lejdemyr | Arbetsförmedlingen

Nationellt rymddatalabb-fas II | Tobias Edman | SNSA

Data för smart statistik | Marie Haldorson | SCB

Så jobbar offentlig sektor med open source

Se inspelning i efterhand

20 april 2022, kl 10:30-111:30

Både för delaktighet och samskapande är open source en viktig digital resurs, inte minst när det kommer till datadriven utveckling och innovation. Myndigheters bakomliggande IT-miljö utgörs idag till största del open source-komponenter, ändå är det först nu som vi myndigheter strategiskt börjar planera och implementera open source i våra verksamheter. Under en timme kommer vi att presentera vilka strategiska satsningar som görs och vilket stöd som finns nu. Träffa DIGG, eSAM, Arbetsförmedlingen och Rise som berättar om vad de gör inom detta område. Delta också i diskussionen om hur vi kan undvika inlåsningseffekter och vilka incitament det finns hos leverantörer att jobba mer öppet.

Introduktion till nätverket NOSAD samt varför DIGG har skapat ett Kompetensområde för öppen källkod | Maria Dalhage (DIGG) | 2022-04-20_Agenda_OpenSource_NOSAD.pptx

eSAMs råd för delning och användning av Öppen källkod. | Hakim Sjöström (SCB), Mikael Österlund (Pensionsmyndigheten) |eSams råd om öppen källkod

Paneldiskussion och frågor | Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen), Johan Linåker (Rise), Hakim Sjöström (SCB)

Öppna data för ett hållbart godstransportsystem

Se inspelning i efterhand

5 april 2022, kl 10-11

På denna workshop kommer vi att diskutera kommersiella aktörers förmåga och incitament att dela data för ett hållbart godstransportsystem. Bland annat kommer följande frågor att besvaras; På vilket sätt skiljer sig privata aktörer från offentlig sektor när det kommer till att dela öppen data?; Vilka incitament har privat sektor att dela data öppet?; Hur kan privat och offentlig sektor samarbeta för att möjliggöra för datadelning?

Agenda

Livslångt lärande

Se inspelning i efterhand

29 mars 2022, kl 10-12

Hur kan vi tillsammans förbättra arbetsmarknadens matchningsutmaning och kompetensförsörjning? Vilka data skulle ni behöva för att ta fram morgondagens lösningar? På denna workshop vill berörda myndigheter fånga pågående satsningar och behov av data.

Communityhälsa och säkerhet vid var av öppen källkod

1 mars 2022

Se inspelning i efterhand

Tekniker och processer för att undvika supply chain-attacker -Martin Hell (Lunds universitet/Debricked)

Supply chain-attacker har fått stort genomslag de senaste åren, mycket på grund av ett antal uppmärksammade incidenter. En sårbarhet kan få skadlig kod att sprida sig till tusentals organisationer. Vi diskuterar dessa attacker, hur de ser ut i en öppen-källkodsmiljö och hur förbättrade teknologier och processer kan hjälpa organisationer att skydda sig.

Proaktiv riskhantering för sårbarheter inom öppna programvaruprojekt -Johan Linåker (Rise)

Risken för att sårbarheter introduceras inom öppna programvaruprojekt beror till stor del på projektets förmåga att underhålla programvaran över en lång tid till en hög kvalitet, även kallat projektets hälsa. Hälsan går både att analysera och förbättra proaktivt vilket kan underlätta riskbedömning vid anskaffning av öppna programvarukomponenter, men även för att hantera risker för sårbarheter i projekt som är kritiska för ens verksamhet. Vi får här en introduktion både till hälsobegreppet i stort, samt hur analys och förebyggande åtgärder kan utföras.

Open by default

1 februari 2022

Se inspelning i efterhand

”Open by default – Varför öppenhet är avgörande för kommunernas framtid” Jari Koponen från Sundsvalls kommun delar erfarenheter.

Ni får också möta Josef Andersson i rollen som Open Source Lead, från SVT, som förklarar hur SVT arbetar för att förbättra och sprida ett open source-tankesätt inom organisationen.

Agenda

 • Inledning
 • Open by default – Varför öppenhet är avgörande för kommunernas framtid Jari Koponen från Sundsvalls kommun delar erfarenheter.
 • Diskussion med Menti: Hur går vi från snack till verkstad och börja dela lösningar?
 • Vikten av intern styrning och stöd kring öppen källkod. Erfarenheter från SVT:s Programkontor för öppen källkod
 • Diskussion med Menti: När eldsjälarna slutar, vad händer då? Hur skapar vi kontinuitet i verksamheten?

Retrospektiv 2021

11 januari 2022

Se inspelning i efterhand

Workshopunderlag - Maria Dalhage

Sammanfattning i community.dataportal.se

eArkiv med öppen källkod

7 december 2021

Se inspelning i efterhand

Temat är e-arkiv och hur man kan använda sig av öppen källkod och öppna standarder/specifikationer för att möjliggöra digitalt bevarande. Fyra presentationer kommer ge en överblick på de olika stegen i processen att välja, utvärdera och använda en e-arkivslösning baserat på öppen källkod. Utöver presentationerna finns utrymme för att diskutera hur vi kan bygga upp ett community dels utifrån e-arkiv generellt men även e-arkiv baserat på öppen källkod specifikt. Gå gärna in på dataportalens forum för community och bekanta er, ni hittar det här: https://community.dataportal.se/

Agenda

API Playbook

12 oktober 2021

Se inspelning i efterhand

Nu blir det enklare för er som tillhandahåller öppna data och API:er!

På agendan finns bl.a. en genomgång av API-playbook innehållande en svensk profil för API:er samt en demo av ett automatiserat sätt för registrering av metadata för datamängder och API:er på Sveriges dataportal

Diskutera med oss i grupper och reflektera över innehållet i den svenska API-profilen samt övriga delar i API-Playbook.

Presentatörer: Fredrik Nordlander (DIGG), Fredrik Vesström (Bolagsverket), Johan Stang (Lantmäteriet) Manne Andersson (eHälsomyndigheten), Ulrika Häggqvist (Arbetsförmedlingen), Jessica Prytz (Arbetsförmedlingen) Jonas Södergren (Arbetsförmedlingen).

Delat material:

Svenska städers behov av digital infrastruktur

4 oktober 2021

Se inspelning i efterhand

Seminariet utgår från och ger exempel på det standardarbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation lett. Där har ett flertal städer i öppet samarbete med privata aktörer skapat kärnan för en digital infrastruktur, vilken idag används i bl.a. Los Angeles, Chicago och Stockholm.

Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på hur kommuners interaktion och service med invånaren kommer se ut framåt. Ända sedan kommunernas tillkomst har en central uppgift varit att bistå medborgare och företag med fysisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp. Nu finns behovet att hitta de digitala vägarna som kan användas i kommunerna. Utbyte av data med privata aktörer, datadriven verksamhetsutveckling och digital regelgivning är frågor som redan nu är konstaterade behov.

Utgångspunkt för seminariet är det arbete som den nordamerikanska stiftelsen Open Mobility Foundation utfört. Genom ett tätt samarbete mellan offentliga och privata aktörer har man hittat sätt att ex. skapa en digital infrastruktur för elsparkcyklar, t.ex. hur dessa får framföras, hur effektiv datadelning mellan leverantörer och städer kan göras, samt hur medborgare kan hitta tillgängliga elsparkcyklar. På seminariet ges praktiska erfarenheter från att implementera en sådan digital infrastruktur (från Sverige och internationellt), en inblick i de behov som svenska kommuner har samt hur arbete med privat sektor i enlighet med öppen källkodsprinciper kan ge snabba resultat.

Deltagare:

Jascha Franklin-Hodge, Executive Director, Open Mobility Foundation Alex Pazuchanics, Head of Policy and Partnerships, Vianova Stockholms stad (TBC) Sandra Viktor, Miljösamordnare, Linköpings kommun Johan Linåker, RISE och Lunds Universitet Christian Landgren, Iteam Seminariet kommer hållas på engelska.

Samarbete kollektivtrafiksektorn

7 september 2021

Låt er inspireras av och diskutera de möjligheter ut utmaningar som finns inom Sektorn för kollektivtrafik när det gäller öppna data, öppna standarder och öppen källkod. Vad är generiskt och vad kan ni ta med er till er domän?

I denna workshop presenteras arbetet med ODIN - Open Mobility Data in the Nordics där de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken gått samman i en satsning för att ta ett helhetsgrepp kring öppna data, öppen källkod och öppna standarder för att få fram nya mobilitetstjänster och leverera på myndighetsuppdrag men också att bygga en agil organisation som skapar flexibilitet och kan möta nya krav och behov. Det norska statligt ägda Entur hanterar all kollektivtrafikdata i Norge. De har byggt upp sin infrastruktur baserat på just öppna data, öppen källkod och öppna standarder och kommer att presentera principer, arbetssätt och erfarenheter för att få till en öppen infrastruktur.

Agenda

Offentlighetsprincipen

15 juni 2021

Se inspelning i efterhand

Öppna data och allmänna handlingar är skilda områden men det finns behov av att involvera och skapa bryggor och länka dessa separata verkligheter och områden - inte minst utifrån det förslag som nu ligger ute för remiss att ta avgifter på elektronisk information. Fokus är att lyfta utmaningar kopplat till projekt och initiativ som gör livet bättre och lättare för både myndigheter och medborgare.

Agenda

 • Regeringens diarium - Robin Linderborg (DataStory), Per Hagström (Allmänhandling). Datastory (https://datastory.org/) och Allmänhandling.se (https://www.allmanhandling.se/) lanserar nu ett unikt verktyg för ökad transparens och insyn. Sök i diarierna från alla 13 regeringsdepartement och begär ut de handlingar du vill granska på ett enkelt sätt. Tjänsten uppdateras automatisk varje dag och är till för alla journalister och medborgare som vill få bättre insyn i regeringens arbete.
 • OpenUp! Leverantörsreskontra - från allmän handling till öppna data. Ett projekt som hjälper offentliga aktörer att publicera öppna data kring sina inköp och andra aktörer att återanvända dem. - Alina Östling (Open Knowledge Sweden) och Kristine Ulander (DIGG)
 • Handlingar.se. Presentation samt kort demonstration hur myndigheter offentliggör allmänna handlingar på Handlingar.se via e-post eller uppladdning. – Elenor Weijmar
 • Nationell Metadataprofil Offentliga Handlingar - Mattias Axel En specifikation finansierad av Naturvårdsverket på Dataportal.se och framtagen av MetaSolutions AB för att standardisera säker och lagenlig hantering av allmänna handlingar samt skapa brygga från allmänna handlingar till öppna data.

Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

2 juni 2021

Se inspelning i efterhand

Bör skattefinansierad programvara bör vara öppen för alla? När kan det vara (o)lämpligt? Hur gör vi idag? Hur kan vi arbeta för att identifiera och uppnå eventuella nyttor tillika hantera eventuella risker? Dessa är öppna frågor vi ställer kritiskt och diskuterar konstruktivt tillsammans. Målet är att inspirera och kunskapsdela för att främja en öppen samverkan tillika utveckla debatten från att enbart fokusera på data till att även inkludera tekniken runt om.

Agenda

Pass 1 - Öppen källkod som bas i den digitala allemansrätten

Introduktion NOSAD och Open Source-katalogen - Maria Dalhage, Projektledare, JobTech Dev, Arbetsförmedlingen

Public Money, Public Code - Mirko Boehm, Open Source Ambassador, MBition/Daimler

Källkod och data som digitala allmänningar - Per Runeson, Professor, Lunds universitet

Skapa nytta med dina medborgare; SCORE replikeringsmodell och Smarta kartan - Kim Lantto, Utvecklingsledare, Digitala service, Göteborgs Stad

Paneldiskussion ”Den nya digitala allemansrätten” - Jonas Södergren, Tekniskt ansvarig, JobTech Dev, Arbetsförmedlingen - Carl Gleisner, Biträdande jurist, Wesslau Söderqvist Advokater - Niels Paarup-Petersen, Riksdagsledamot, Centerpartiet - Kim Lantto, Utvecklingsledare, Digitala service, Göteborgs Stad

Pass 2 - Hur möjliggör vi anskaffning och utveckling av öppen källkod inom offentlig sektor?

Hur myndigheter kan beakta öppen källkod vid utveckling och anskaffning av programvara - Johan Linåker, Forskare, Lunds universitet

Hälsa och säkerhet hos öppna källkodsprojekt

 • Brian Proffitt, Manager, Community Insights, Red Hat's Open Source Program Office

Inlåsning och öppna standarder - Björn Lundell, Professor, Högskolan i Skövde

Paneldiskussion "Hur möjliggör vi anskaffning och utveckling av öppen källkod inom offentlig sektor?"

 • Johan Thelin, Foss-north
 • Henrik Sandklef, Foss-north
 • Carl-Eric Mols, Strateg kring öppen källkod, Addalot
 • Jonas Feist, co-founder of Redbridge
 • Göran Westerlund, CDO Alingsås kommun, samt styrelseledamot i Sambruk

Foss-north communitydays Jobtech Links

30 maj 2021

Foss-north tillsammans med Arbetsförmedlingens projekt Ekosystem för annonser välkomnar till en communitydag. Dagen är en möjlighet att samskapa och bidra till teknikutvecklingen tillsammans med myndigheten. Projektets källkod är öppen.

Öppna standarder

4 maj 2021

Se inspelning i efterhand

Vid avrop från Kammarkollegiets ramavtal för programvaror och tjänster är det endast tillåtet att ställa obligatoriska krav på en viss standard om den uppfyller definitionen av öppen standard enligt SOU 2009:86 och EIF 1.0. Men vad räknas som en öppen standard och hur bra är myndigheter på denna typ av kravställning. Kan öppna standarder vara huvudnyckeln för att undvika långvariga inlåsningseffekter?

Agenda

Länkade data och wikidata

6 april 2021

Se inspelning i efterhand

Länkad data nämns som den högsta nivån av mognad i 5-Star Open Data-modellen av Tim Berners Lee. Vilka är de konkreta fördelarna, riskerna och kostnaderna? Och hur kan en myndighet gå till väga? I denna workshop får vi en översikt kombinerat med praktiska exempel hur myndigheter jobbat med Wikidata.

Agenda

Öppen programvara i andra länder

2 mars 2021

Se inspelning i efterhand

I denna workshop gör vi en utblick i omvärlden och får höra lärdomar och tips från andra länder i hur de har hanterat motsvarande frågor. Bl.a. hur Italien och Frankrike arbetar centraliserat på myndighetsnivå med att hjälpa, utbilda och guida myndigheter kring frågor som upphandling, kultur och utveckling av öppen programvara. Vi får även höra från den danska kommunföreningen OS2 och hur de samverkar sinsemellan och med leverantörer kring utveckling av öppen programvara.

Presentatörer: Leonardo Favario, Open Source Project Leader, Department for Digital Transformation (motsv. DIGG) i Italien

Bastien Guerry, Free Software Officer, Etalab (motsv. DIGG) i Frankrike

Rasmus Frey, Executive Director, OS2 - Public Digitalization Network i Danmark

API i praktiken

2 februari 2021

Se inspelning i efterhand

Detta digitala möte handlar om att diskutera om och hur vi kan tillhandahålla API-nycklar.

Agenda

Policy för öppen programvara

12 januari 2021

Se inspelning i efterhand

Det föreligger behov av styrning och inriktning hos myndigheter för att lyckas med att strategiskt engagera sig i öppen programvara (open source). På denna workshop presenteras olika policies för öppen källkod. Diskutera med oss kring vad som behöver sättas på pränt för att lyckas med ett öppnare arbetssätt. Ta också del av SCB:s erfarenheter och dela mer er av era egna erfarenheter.

Agenda

Hackathons och innovationstävlingar

8 december 2020

Se inspelning i efterhand

Offentlig sektor satsar på nationella innovationstävlingar och hackathons med syfte att få öppna data i användning; som en del av myndigheternas verksamhetsutveckling och/eller som en katalysator för innovation. Räcker denna ansats eller krävs det något mer för att uppnå det vi vill?

Öppna data, kommunikation, ambition och åtagande är viktiga ingredienser fr att lyckas med en innovationstävling. Diskutera möjligheterna samt utmaningarna tillsammans med oss.

Agenda

 • Inledning - Maria Dalhage
 • Erfarenheter av att anordna digitala hackaton för offentlig förvaltning -Therese Bojia DIGG
 • ChallengesGov.se – Lärdomar från att arbeta utmaningsdrivet och med innovationstävlingar för att främja öppen och datadriven innovation - Angela Yong
 • Hackathons för att adressera humanitära och sociala utmaningar - Lukas Leander OpenHack
 • Paneldebatt: Reflektioner från olika Hackathons -Resultat från gruppdiskussioner

Remissvar utredning

27 november 2020

Vad finns det för saker som behöver ses över i förslaget till lag om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag som nu är ute på remiss? Under detta arbetsmöte går vi igenom de olika synpunkter på lagförslaget som kommit in i ett gemensamt dokument för remissvar till öppna data-utredningen som ett antal organisationer gått ihop för att skriva tillsammans på initiativ av bl.a. Civic Tech Sweden.

Arrangörer: Civic Tech Sweden, Network Open Source and Data (NOSAD), Open Knowledge Sweden, Föreningen Grävande Journalister, Hagström Consulting, Internetstiftelsen, Nationell Skalning Öppna Data, Wikimedia Sverige

Förvaltning öppna data

3 november 2020

Se inspelning i efterhand

En återkommande utmaning är förvaltning och och ansvarsfördelningen av data. Hur säkerställer vi att alla dataset kan nås via ett samma ställe med liknande upplevelser trots att det finns många producenter av öppna data.

Agenda

Utfrågning Öppna datautredningen

13 oktober 2020

Se inspelning i efterhand | Anteckningar

Den 15 september presenterades den nya Öppna data-utredningen som ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska anpassas till svensk lag. Hur kommer den nya lagen påverka tillgången till öppna data i Sverige och vad finns det för saker som behöver ses över i det lagda förslaget?

Den nya lagen som föreslås träda i kraft den 17 juli 2021 är tänkt att ersätta den gamla PSI-lagen. Den är betydligt mer omfattande och specifik kring hur användning och tillgången till öppna data från offentlig verksamhet i Sverige ska tillgängliggöras. Lyssna på utredningssekreterare Alexander Warnolfs presentation av det som utredningen föreslår och ställ sedan dina frågor om hur utredningen resonerat och vilka övervägande som har gjorts.

Vi kommer även få höra uppdragsledare Anna Svedlund på Lantmäteriet kort presentera det regeringsuppdrag de haft att analysera konsekvenserna av att tillgängliggöra särskilt värdefulla datamängder. Därefter kommer Sumbat Sarkis från Enheten för Digital förvaltning på Infrastrukturdepartementet kort kommentera hur öppna data-utredningen kommer att tas vidare framöver innan vi öppnar upp för samtal och frågor till alla medverkande.

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55, har skickats ut på remiss med sista svarsdag den 17 december 2020. Den går att ladda ner i sin helhet från Regeringens webbplats. Vill eller hinner man inte läsa alla 488 sidor innan utfrågningen rekommenderas att läsa sammanfattningen (s. 21-32) och de avslutande författningskommentarerna och lagförslaget (s. 389-430). Björn Hagströms sammanfattning är också ett lästips.

Introduktion till Öppen Programvara

6 oktober 2020

Se inspelning i efterhand

På vilket sätt hänger satsning på öppen programvara ihop med de satsningar som görs avseende öppna data? Vad finns att tjäna på en samverkan kring utvecklingen av öppen programvara? Hur kan myndigheter och kommuner gå praktiskt till väga? Under denna workshop försöker vi besvara och diskutera dessa frågor med hjälp av inblickar från en rad intressanta talare. Per Runeson kommer ge en introduktion till öppen källkod och samspelet med öppna data. Daniel Melin med bred erfarenhet av öppen källkod kommer att prata om myter och missförstånd kring öppen källkod. Göran Westerlund från Alingsås kommun kommer ge ett konkret exempel från utveckling och upphandling av en öppen skolplattform. Dimitrij Aleshkov från Helsingborgs Stad kommer prata kring nyutveckling och engagemang i befintliga öppna källkodsprojekt.

Agenda

Samverkan öppna data inom offentlig sektor

15 september 2020

Sammanfattning Se inspelning i efterhand, Sändningen är publicerad på Goto10:s YouTube-kanal

För att kunna fortsätta diskussionen även utanför våra träffar, gör ett inlägg på vårt fråge- och diskussionsforum.

I denna andra workshop tittar vi på hur myndigheter kan samverka och samutveckla kring sin öppna data. DIGG kommer att ge en introduktion till området och hur de ser på behovet av samarbetsplattformar. Johan Linåker från Lunds universitet kommer ge en överblick av den aktuella forskningen. Vidare kommer vi få höra presentationer från öppna data-plattformarna JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) och Trafiklab (Samtrafiken) om hur de byggt upp och aktivt samverkar med sina respektive ekosystem med offentliga och privata aktörer. Mötet syftar till att inspirera och dela lärdomar och tips för hur myndigheter kan komma igång med liknande samverkansinitiativ kring sin öppna data. Deltagarna på träffen bidrar med erfarenheter och utmaningar från sina egna organisationer.

Agenda

Öppna licenser och immaterialrätt

1 september 2020

Sammanfattning Se inspelning i efterhand

Under våren drog PRV och DIGG igång ett samverkansprojekt som handlar om att ta fram ett policydokument eller vägledning om öppna licenser och immaterialrätt för andra myndigheter. Det verkliga startskottet för projektet var den online-workshop som PRV arrangerade den 5 maj. På den workshopen fick vi bekräftat att en policy eller vägledning behövs. Många myndigheter och offentliga förvaltningar känner tveksamhet hur de kan använda öppna licenser för sitt material och upplever immaterialrätten som ett hinder. Tanken med policyn är att bringa klarhet och även visa hur öppna licenser och immaterialrätt kan komplettera varandra för att bidra till ökad öppenhet och tillgänglighet.

Agenda

Sammanfattning och fortsatta diskussioner i Jobtechsforum.

Bidra till våra event

Var med och skapa vår gemensamma mötesserie genom att bidra med inspiration, utmaningar och ämnen som du vill vara med och diskutera. Kontakta oss för medverkan.

Editeringssidan (för er med behörighet).

Läs vår policy för att bidra till sidan.