Contributor: Jan Ainali, Foundation for Public Code

Standard for Public Code är en standard framtagen för att hjälpa offentliga organisationer att underlätta samarbetet kring öppen källkod med fokus på programvara som används för att lösa uppgifter specifika för offentlig förvaltning. Genom att följa standarden blir programvaran lättare att återanvända och underhålla.

Utöver konkreta krav som kan användas som en checklista innehåller den tips för de som skriver policy, chefer, utvecklare och designers.

Standarden är tillgänglig under licensen CC 0.

Hela standarden finns på webbplatsen standard.publiccode.net och utvecklas på GitHub där nedladdningsbara pdf:er finns. Om du behöver ett tryckt exemplar, hör av dig till Jan Ainali. Första torsdagen varje månad hålls "Community Calls" där man kan ställa frågor och tycka till om och föreslå förändringar i standarden.