Programvaror

Arkiv- och katalogverktyg

Access to Memory (AtoM)
Används av: SGU, Kungliga biblioteket

Archivematica
Används av: SGU
Se även: AOAIS - Ett nätverk för Archivematica och AtoM i Sverige

CollectiveAccess
Används av: Extern lista
Beskrivning: En webbaserad databas och ett katalogiseringverktyg för museer, arkiv och digitala samlingar.
Se även: Collective Access Sverige

ESSArch
Används av: Svensk Riksarkivet, Norska Arkivverket, Sydarkivera, Svenska kyrkan, Luftfartsverket, Sjöfartsverket

NetarchiveSuite
Beskrivning: Verktyg för insamling och arkivering av hemsidor.
Används av: Kungliga Biblioteket

Roda
Används av: Tullverket

Bibliotekssystem

Koha
Används av: Extern lista
Se även: Svenska Koha-nätverket

Content Management Systems (CMS)

Django
Används av: Kungliga Biblioteket

Drupal
Används av: Alingsås kommun, Verksamt.se, Göteborgs Universitet mfl.

Strapi
Används av: Stockholms bibliotek

WordPress
Används av: Helsingborg Stad, Eslöv kommun mfl.
Tillgängliga implementationer: Helsingborg Stads Wordpressinstans

Container Orchestration

Kubernetes
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Continuous Integration/Delivery

Puppet
Används av: Skolverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, SMHI

Jenkins
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Customer Relationship Management (CRM) system

Odoo
Används av: Arbetsförmedlingen

Data Analytics and Exploration

MetaBase

Grafana
Används av: SMHI

Prometheus
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Databaser

PostgreSQL relationsdatabas
Används av: SMHI, Västra götalandsregionen (VGR), Migrationsverket, Jordbruksverket, Domstolsverket, Karolinska Institutet, Riksantikvarieämbetet, Sundsvalls kommun

Diskussionsforum

Discourse
Används av: Arbetsförmedlingen

NodeBB
Används av: DIGG

E-tjänster

Open ePlatform
Beskrivning: Plattform som möjliggör för organisationer att konstruera och publicera e-tjänster till sina besökare, samt låta besökarna följa ärenden mot verksamheten via Mina sidor. Bygger i sin tur på OpenHierarchy.
Används av: Extern lista

BasicUse
Beskrivning: E-tjänsteplattform utvecklad av Umeå kommun som bl.a. används av medborgare för att från sin telefon eller dator initiera ärenden hos Umeå kommun. Används av: Umeå kommun

Event streaming

Kafka
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Fasta chatrum

Element
Används av: Försäkringskassan + ett flertal offentliga organisationer inom EU källa

Mattermost
Används av: Arbetsförmedlingen, SMHI, Stockholms stadsbibliotek, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet och Trafikverket

RocketChat
Används av: Kungliga Biblioteket

Filhantering och lagring

NextCloud
Används av: SMHI, Sjöfartsverket och Försäkringskassan

Geodata. System för lagring, hantering, analys och visualisering

QGIS
Beskrivning: Generellt geodata(GIS)-verktyg som kan analysera, bearbeta och visualisera geodata från alla förekommande källor.
Används av: SMHI, länsstyrelser, regioner, kommuner och statliga verk.

OpenStreetMap
Beskrivning: OpenStreetMap (OSM) är ett öppet samarbetsprojekt för att skapa en fritt redigerbar världskarta.
Används av: SMHI och många många fler.

PostgreSQL - PostGIS
Beskrivning: PostGIS är ett databastillägg för att lagra och arbeta med geodata i PostgreSQL.
Används av: SMHI, länsstyrelser, regioner, kommuner och statliga verk.

Geoserver
Beskrivning: En server med öppen källkod för att dela ut geodata, både som kartbilder och vektordata.
Används av: Ett flertal kommuner som hanterar geodata i öppna system som t ex QGIS.

Geonetwork
Beskrivning: En öppen katalogapplikation för att katalogisera geodata.
Används av: Plattform för Länsstyrelsernas geodatakaloger och Geodataportalen.

HAJK
Beskrivning: En öppen webbgis-lösning, byggd på OpenLayers.
Används av: Ett antal kommuner i Västsverige, t ex Halmstad

ORIGO
Beskrivning: En öppen webbgis-lösning, byggd på OpenLayers.
Används av: Ett antal kommuner i Mälardalen, t ex Enköping

Identity and Access Management (IAM)

EJBCA
Beskrivning: Programvara för utgivning och hantering av digitala certifikat
Används av: RPS, Arbetsförmedlingen

Information Management Systems

Alfresco
Används av: Västra Götalandsregionen, Havs- och Vattenmyndigheten, Svenska Kraftnät, Alingsås kommun, Maxlab/Lunds Universitet, Jönköpings kommun, SMHI

MediaWiki
Används av: SMHI

Integrationsplattformar för API:e

Gravitee
Används av: Pensionsmyndigheten

MuleSoft Anypoint PlatformAnvänds av: Västra götalandsregionen (VGR), Region Jönköping, Region Uppsala, Region Stockholm, Karlstads Universitet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen

Red Hat Fuse
Används av: Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Luftfartsverket, Tullverket

WSO2 API Manager
Används av: Västtrafik, Lantmäteriet, Havs- och Vattenmyndigheten, CSN, Bolagsverket, Försäkringskassan, Sundsvalls kommun

Kontorsverktyg

LibreOffice
Beskrivning: Verktygssvit med skriv-, kalkyl- och presentationsfunktionalitet. Används av: SMHI

Lösenordshantering

KeePassXC
Används av: Adda

Lärplattformar

Moodle
Används av: Simrishamn kommun, Komvux Södertälje kommun och flera universitet

Medborgartjänster

Anmäl hinder
Beskrivning: Applikation för att rapportera tillgänglighetshinder.
Används av: Göteborgs Stad

Decidim
Beskrivning: Decidim är en medborgarplattform som organisationer kan använda för att stödja alla sina dialogprocesser. Medborgarförslag, folkomröstningar, medborgarbudgetar, planeringsprocesser mm.
Används av: Stockholm Stad, Göteborg Stad, Botkyrka kommun, Helsingborg Stad mfl.
Se även: Demokratiska Städer | Digidem Lab

FixMyStreet
Beskrivning: System för att rapportera, visa, eller diskutera lokala problem.
Svensk variant
Norsk variant

Smartakartan
Beskrivning: Upptäck initiativ som gör det lätt att hyra, dela, byta, låna, ge och få!
Används av: Göteborgsstad

Operativsystem

Linux Linux, CentOS, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux
Används av: Arbetsförmedlingen, SMHI

Pakethanterare

Helm
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Projektledning/hantering

Redmine
Används av: Utbildningsförvaltningen, Stockholms Stad

Search Platforms

Solr
Används av: Stockholms stadsbibliotek

Socialtjänst

Sambuh
Beskrivning: App för hantering av individuella behandlingsplaner för unga vuxna inom HVB-verksamhet.
Används av: Göteborgs Stad

Versionshantering av kod och/eller ärendehantering

Gitlab
Används av: SMHI, Arbetsförmedlingen

Videokonferens

BigBlueButton
Används av: Lantmäteriet, Högskolan i Skövde

Jitsi
Används av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Videohantering

Open Broadcaster Software (OBS) Studio
Beskrivning: Verktyg för streaming och inspelning av video.

KDEnlive
Beskrivning: Vertkyg för redigering av video.

Website analytics

Matomo
Används av: Arbetsförmedlingen, Kungliga Biblioteket, Skatteverket, TRR, Lärarförbundet, FK, DIGG

Webbcashe

Varnish Cache
Används av: Arbetsförmedlingen, SMHI

Öppna Data plattformar och portaler

CKAN
DKAN
Entryscape
Används av: DIGG, SCB, Skatteverket, Västra Götalandsregionen, Naturvårdsverket, Uppsala, Region Blekinge